Mở trình đơn chính

Wiktionary β

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

𦘧 viết theo chữ quốc ngữ

vẻ, vẽ

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.