Tra từ bắt đầu bởi
𠇕

Chữ Hán sửa

𠇕 U+201D5, 𠇕
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-201D5
𠇔
[U+201D4]
CJK Unified Ideographs Extension B 𠇖
[U+201D6]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Tày sửa

Danh từ sửa

𠇕

  1. Dạng Nôm Tày của vyạ (trẻ mồ côi).
  1. 𪦸𠇕卢𬚯渴須芮
    Lủc vyạ lo sẩy khát tu rườn
    Con mồ côi đang lo lắng về nhà cửa đến đứt ruột

Tham khảo sửa

  • Dương Nhật Thanh; Hoàng Tuấn Nam (2003), Hoàng Triều Ân, chủ biên, Từ điển chữ Nôm Tày[1] (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội