Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh

Danh từSửa đổi

領地

  1. Đất phong của lĩnh chúa.
  2. Khoảnh đấtngười định cư.

Đồng nghĩaSửa đổi