Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

靠行

  1. Léo hánh.

Đồng nghĩaSửa đổi