Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

靠近

  1. Léo hánh.

Đồng nghĩaSửa đổi