Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

接近

  1. Tiếp cận.