Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

雕虫小技

  1. (Phiên âm) Điêu trùng tiểu kỹ, tức tài chỉ đủ để vẽ được con giun, tài cán nhỏ mọn.