Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+840D, 萍
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-840D

[U+840C]
CJK Unified Ideographs
[U+840E]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Thực vật học) Bèo tấm.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

phềnh, bềnh, bình, phình

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̤jŋ˨˩ ɓə̤jŋ˨˩ ɓï̤ŋ˨˩ fï̤ŋ˨˩fen˧˧ ɓen˧˧ ɓïn˧˧ fïn˧˧fəːn˨˩ ɓəːn˨˩ ɓɨn˨˩ fɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
feŋ˧˧ ɓeŋ˧˧ ɓïŋ˧˧ fïŋ˧˧