Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

wei /ˈweɪ/

  1. (Lịch sử trunghoa) Nhà Nguỵ (220 - 265 sau Công nguyên và 386 - 556 sau Công nguyên).

Danh từ sửa

wei /ˈweɪ/

  1. (Lịch sử trunghoa) Nhà Nguỵ (220 - 265 sau Công nguyên và 386 - 556 sau Công nguyên).

Tham khảo sửa

Tiếng Khasi sửa

Số từ sửa

wei

  1. một.