Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

甲士

  1. Binh sĩ bận giáp phục.

Đồng nghĩaSửa đổi