Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːp˧˥ fṵʔk˨˩ja̰ːp˩˧ fṵk˨˨jaːp˧˥ fuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːp˩˩ fuk˨˨ɟaːp˩˩ fṵk˨˨ɟa̰ːp˩˧ fṵk˨˨

Danh từSửa đổi

giáp phục

  1. Áo chống võ khí.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)