Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+6B1E, 欞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B1E

[U+6B1D]
CJK Unified Ideographs
[U+6B1F]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. (Kiến trúc) Lanhtô, rầm đỡ (cửa sổ hay cửa ra vào).