Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

吉鳳

  1. Loài chim phượng mang cát tường cho người chăm dưỡng nó.

DịchSửa đổi