шелковица

Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

шелковица gc

  1. (Cây) Dâu, dâu tằm, tầm tang (Morus alba).

Tham khảoSửa đổi