Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

потанцевать Hoàn thành

  1. Nhảy múa [một lúc], khiêu vũ [một lúc].

Tham khảo sửa