Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

насекомое gt ((скл. как прил.))

  1. Sâu bọ, côn trùng.

Tham khảo sửa