Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

мягкотелый

  1. (бесхарактерный) mềm yếu, nhu nhược, bạc nhược.

Tham khảo sửa