Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Tính từ

sửa

мягкотелый

  1. (бесхарактерный) mềm yếu, nhu nhược, bạc nhược.

Tham khảo

sửa