математический

Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

математический

  1. (Thuộc về) Toán học; toán (сорк. ).

Tham khảo sửa