Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

математика gc

  1. Toán học; toán (сорк. ).

Tham khảo

sửa