Tiếng Bulgari sửa

Danh từ sửa

звезда gc

 1. Sao.

Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

{{rus-noun-f-1d|root=звезд}} звезда gc

 1. (Ngôi, vì) Sao, tinh cầu; мн. : звёзды tinh tú, các vì sao.
  орден Красной Звезды — huân chương Sao đỏ
  перен. — ngôi sao
  звезда экрана — ngôi sao điện ảnh, minh tinh màn bạc
 2. .
  морская звезда зоол. — [con] sao biển (Asteroidea)
  он звёзд с неба не хватает — nó rất bình thường, nó không thông minh lắm
  родиться под счастливой звездаой — sinh vào giờ hoàng đạo, sinh gặp sao bản mệnh tốt
  верить в свою звездау — tin vào sao bản mệnh của mình

Tham khảo sửa