Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vi̤˨˩ saːw˧˧ji˧˧ ʂaːw˧˥ji˨˩ ʂaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vi˧˧ ʂaːw˧˥vi˧˧ ʂaːw˧˥˧

Danh từ sửa

vì sao

  1. Ngôi sao

Dịch sửa

Liên từ sửa

vì sao

  1. Bởi lí do gì.
    Do đấu tranh mà quần chúng nhận rõ vì sao mình khổ (Trường Chinh)

Dịch sửa

Tham khảo sửa