Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

геометрия gc

  1. Hình học; hình (сокр. ).

Tham khảo

sửa