Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Phó từ

sửa

возле , предлог‚(Р)

  1. () Bên cạnh, bên cạnh, gần.
    стоять возле — đứng cạnh, đứng bên cạnh
    возле меня — [ở] gần tôi
    возле дома — [ở] cạnh nhà

Tham khảo

sửa