Tiếng Nga sửa

Tính từ sửa

весёлый

 1. (жизнерадостный) vui, vui vẻ, vui nhộn, vui tính, vui tươi.
  весёлое лицо — mặt vui, mặt mày vui vẻ (vui tươi)
  весёлая компания — nhóm người vui vẻ
  весёлое настроение — tâm trạng vui vẻ
  весёлый человек — người vui tính (vui vẻ)
  весёлый характер — vui tính
  он всегда весел — anh ấy luôn luôn vui vẻ (vui tươi)
 2. (забавный) vui, vui cười
 3. (приятный для взора) vui mắt.
  весёлая история — chuyện vui

Tham khảo sửa