Tiếng Ba LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

żelazo gt

  1. Sắt (Fe).