Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗiə̰ʔn˨˩ zuŋ˧˧ɗiə̰ŋ˨˨ juŋ˧˥ɗiəŋ˨˩˨ juŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗiən˨˨ ɟuŋ˧˥ɗiə̰n˨˨ ɟuŋ˧˥ɗiə̰n˨˨ ɟuŋ˧˥˧

Danh từ sửa

điện dung

  1. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện tại một hiệu điện thế nhất định.
    Tụ điện này có điện dung 5 mF.