Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲət˧˥ la̤ː˨˩ɲə̰k˩˧ laː˧˧ɲək˧˥ laː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲət˩˩ laː˧˧ɲə̰t˩˧ laː˧˧

Định nghĩa Sửa đổi

nhất là

  1. Chủ yếu là, đặc biệt là.
    Ưu tiên phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi