Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲət˧˥ la̤ː˨˩ɲə̰k˩˧ laː˧˧ɲək˧˥ laː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲət˩˩ laː˧˧ɲə̰t˩˧ laː˧˧

Định nghĩa sửa

nhất là

  1. Chủ yếu là, đặc biệt là.
    Ưu tiên phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa