Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán: 對照.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗoj˧˥ ʨiəw˧˥ɗo̰j˩˧ ʨiə̰w˩˧ɗoj˧˥ ʨiəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗoj˩˩ ʨiəw˩˩ɗo̰j˩˧ ʨiə̰w˩˧

Động từ sửa

đối chiếu

  1. So sánh cái này với cái kia (thường là cái dùng làm chuẩn) để từ những chỗ giống nhaukhác nhau mà biết được hơn về đối tượng.
    Đối chiếu bản dịch với nguyên tác.
    Đối chiếu số liệu ở hai bản với nhau.

Tham khảo sửa

  • Đối chiếu, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam