Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəwŋ˧˧ ɗa̰ːw˧˩˧ɗəwŋ˧˥ ɗaːw˧˩˨ɗəwŋ˧˧ ɗaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˥ ɗaːw˧˩ɗəwŋ˧˥˧ ɗa̰ːʔw˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

đông đảo

  1. Đông ngườithuộc nhiều tầng lớp khác nhau.
    Đông đảo quần chúng tham gia.
    Lực lượng đông đảo.

Tham khảo sửa