Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗi̤˨˩ɗi˧˧ɗi˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗi˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đì

  1. (Thgt.) . Bìu dái.
    Bệnh sa đì.

Động từ sửa

đì

  1. (Thgt.) . Mắng nặng lời.
    Bị đì một trận.

Tham khảo sửa