Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗi̤˨˩ɗi˧˧ɗi˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗi˧˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

đì

  1. (Thgt.) . Bìu dái.
    Bệnh sa đì.

Động từ

sửa

đì

  1. (Thgt.) . Mắng nặng lời.
    Bị đì một trận.

Tham khảo

sửa