Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɛw˧˥ɗɛ̰w˩˧ɗɛw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɛw˩˩ɗɛ̰w˩˧
  • Đéo đồng nghĩa với địt
  • Đéo là từ gần nghĩa với từ không nhưng nghĩa của đéo cũng không hoàn toàn giống từ không

Động từSửa đổi

  • Xem không, chắc chắn không
  • Là từ để chỉ hành động không đồng ý, với ý nghĩa nhấn mạnh sự

Phó từSửa đổi

không