Khác biệt giữa các bản “ựa”

Trang mới: {{-vie-}} {{-pron-}} *IPA {{IPA|/{{VieIPA|ự|a}}/}} {{-verb-}} '''ựa''' # Đẩy thức ăn (hay vật chất) ra khỏi dạ dày qua đườ...
(Trang mới: {{-vie-}} {{-pron-}} *IPA {{IPA|/{{VieIPA|ự|a}}/}} {{-verb-}} '''ựa''' # Đẩy thức ăn (hay vật chất) ra khỏi dạ dày qua đườ...)
(Không có sự khác biệt)
3.221

lần sửa đổi