Khác biệt giữa các bản “đáng bêu”

Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-interj-}} '''đáng bêu''' # Chê ai không biết giữ thể diện. {{mẫu}} Thể lo…”
(Tạo trang mới với nội dung “{{-vie-}} {{-pron-}} {{vie-pron}} {{-interj-}} '''đáng bêu''' # Chê ai không biết giữ thể diện. {{mẫu}} Thể lo…”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh