Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəwŋ˧˧ naːm˧˧˧˥ɗəwŋ˧˥ naːm˧˥ a̰ː˩˧ɗəwŋ˧˧ naːm˧˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˥ naːm˧˥˩˩ɗəwŋ˧˥˧ naːm˧˥˧ a̰ː˩˧

Danh từSửa đổi

Đông Nam Á

  1. Gồm bán đảo Trung Ấnchư đảo cực Tây Thái Bình Dương.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)