Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəwŋ˧˧ naːm˧˧˧˥ɗəwŋ˧˥ naːm˧˥ a̰ː˩˧ɗəwŋ˧˧ naːm˧˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˥ naːm˧˥˩˩ɗəwŋ˧˥˧ naːm˧˥˧ a̰ː˩˧

Danh từ sửa

Đông Nam Á

  1. Gồm bán đảo Trung Ấnchư đảo cực Tây Thái Bình Dương.