Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
an˧˧ xəːp˧˥˧˥ kʰə̰ːp˩˧˧˧ kʰəːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
an˧˥ xəːp˩˩an˧˥˧ xə̰ːp˩˧

Động từ sửa

ăn khớp

  1. Rất khít vào với nhau.
    Mộng ăn khớp rồi
  2. Phù hợp với.
    Kế hoạch ấy không ăn khớp với tình hình hiện tại.

Tham khảo sửa