Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
an˧˧ kɨəp˧˥˧˥ kɨə̰p˩˧˧˧ kɨəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
an˧˥ kɨəp˩˩an˧˥˧ kɨə̰p˩˧

Động từ

sửa

ăn cướp

  1. Dùng vũ lực để đoạt tiền của người khác.
    Vừa ăn cướp vừa la làng. (tục ngữ)

Tham khảo

sửa

Tiếng Mường

sửa

Động từ

sửa

ăn cướp

  1. ăn cướp.

Tham khảo

sửa
  • Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội