Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ïk˧˥ kḭ˧˩˧ḭ̈t˩˧ ki˧˩˨ɨt˧˥ ki˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ïk˩˩ ki˧˩ḭ̈k˩˧ kḭʔ˧˩

Tính từ sửa

ích kỷ, ích kỉ

  1. Đề cao, xem trọng lợi ích bản thân một cách thái quá.

Dịch sửa

Tham khảo sửa