Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ ʨəw˧˧a̰ː˩˧ ʨəw˧˥˧˥ ʨəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ ʨəw˧˥a̰ː˩˧ ʨəw˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Á châu

  1. Lục địa nằmcực Tây Thái Bình Dương.
 

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)