Tiếng Hà LanSửa đổi


Giới từSửa đổi

zonder

 1. không, không , không sử dụng
  We gaan zonder Jan.
  Chúng ta đi không anh Jan.
  zonder twijfel – chắc chắn
  Ik lust geen soep zonder zout.
  Tôi không thích ăn xúp không muối.
  Kun jij fietsen zonder handen?
  Bạn biết đạp xe không sử dụng tay không?

Trái nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi