Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

volgend (dạng biến volgende, không có dạng so sánh)

  1. tiếp theo, sau
    De volgende die iets zegt, krijgt straf.
    Thêm một đứa nói gì thì đứa đó sẽ bị phạt.
    Volgend jaar gaan we naar Duitsland.
    Sang năm chúng ta đi nước Đức.

Động từSửa đổi

volgend

  1. Động tính từ hiện tại của volgen