Tiếng Hà LanSửa đổi

Biến ngôi
Vô định
verblijven
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik verblijf wij(we)/... verblijven
jij(je)/u verblijft
verblijf jij (je)
hij/zij/... verblijft
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... verbleef wij(we)/... verbleven
Động tính từ quá khư Động tính từ hiện tại
(hij heeft) verbleven verblijvend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
verblijf ik/jij/... verblijve
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khư
gij(ge) verblijft gij(ge) verbleef

Động từSửa đổi

verblijven (quá khứ verbleef, động tính từ quá khứ verbleven)

  1. , cư trú

Từ liên hệSửa đổi

wonen, blijven