Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ ʨu˧˥˧˥ tʂṵ˩˧˧˧ tʂu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ tʂu˩˩˧˥˧ tʂṵ˩˧

Động từSửa đổi

cư trú

  1. là hành động sống ở nơi ở