Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

vagines gc

  1. Dạng số nhiều của vagina.