Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
va̤ːm˨˩jaːm˧˧jaːm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vaːm˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa