Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈtruː.li/
  Hoa Kỳ

Phó từSửa đổi

truly /ˈtruː.li/

 1. Thật, sự thật, đúng.
  the truly great — những người thật sự vĩ đại
 2. Thành thật, thành khẩn, chân thành.
  to be truly grateful — thành thật biết ơn
 3. Trung thành.
 4. Thật ra, thật vậy.
  truly, I cannot say — thật vậy, tôi không thể nói được

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi