Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨ̰ʔk˨˩ tʰuək˨˩tʂɨ̰k˨˨ tʰuək˨˨tʂɨk˨˩˨ tʰuək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨk˨˨ tʰuək˨˨tʂɨ̰k˨˨ tʰuək˨˨

Định nghĩa

sửa

trực thuộc

  1. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp vào một cấp trên.
    Cơ quan trực thuộc.
    Trung ương.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa