Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨu˧˥ ə̰n˧˩˧tʂṵ˩˧ əŋ˧˩˨tʂu˧˥ əŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂu˩˩ ən˧˩tʂṵ˩˧ ə̰ʔn˧˩

Động từ

sửa

trú ẩn

  1. Lánh vào một nơi để tránh tai nạn.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa