Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨajk˧˥ maŋ˧˥tʂa̰t˩˧ ma̰ŋ˩˧tʂat˧˥ maŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂajk˩˩ maŋ˩˩tʂa̰jk˩˧ ma̰ŋ˩˧

Động từ Sửa đổi

trách mắng

  1. Trách người dưới bằng những lời nói nặng.

Tham khảo Sửa đổi