Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨajk˧˥˧˥tʂa̰t˩˧ kɨ̰˩˧tʂat˧˥˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂajk˩˩˩˩tʂa̰jk˩˧ kɨ̰˩˧

Động từ sửa

trách cứ

  1. Nhằm vào người nào bắt lỗi.
    Nếu tôi làm sai, anh em sẽ trách cứ vào tôi.

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa