tòa nhà

(Đổi hướng từ toà nhà)

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twa̤ː˨˩ ɲa̤ː˨˩twaː˧˧ ɲaː˧˧twaː˨˩ ɲaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twa˧˧ ɲaː˧˧

Danh từ sửa

tòa nhà, tòa nhà

  1. Căn nhà, hàm ý có quy mô lớn.

Dịch sửa